[Lyrics] Rudeboy — “#IFAi”

STREAM/DOWNLOAD MP3

Rudeboy – #IFAi Lyrics


Girl I cant Leave My Life Without You<br />
When I Open My Eyes I Need You<br />
Now I
m So Much In Love, I Love You


Are You Listening?
Are you there?
If I Tell You I Love You
No Use Me dey Play
No think Say I Dey Craze oh
If I Tell You I Love You
No Use Me They Play
No Put Me For Cage oh


Wo uh wo
Yea eh eh yea yea eh
I Love You I Love You


If I Tell You Say Na Only You wey dey burst My Brain o
How You Do Feel? Abi You Know They Look Uche Face o
Only You, Nobody Else


Are You Listening?
Areyou there?
If I Tell You I Love You
No Use Me Dey Play
No Think Say I Dey Craze oh
If I Tell You I Love You
No Use Me dey Play
No Put Me For Cage Oh


Wo uh wo
Yea eh eh, yea yea eh
I Love You I Love You
Only You uhuh uh uh uh uh
Na eheee, e yea yea
Only You, You , You


Are You Listening?
Are you there?
If I Tell You I Love You
No Use Me Dey Play
No Think Say I Dey Craze
If I Tell You I Love You
No Use Me They Play
No Put Me For Cage Oh
Are You Listening? oh oh
Are you there?
e hee

The post [Lyrics] Rudeboy — “#IFAi” appeared first on tooXclusive.

DISCLAIMER:


The opinions presented in this post are those of the mentioned author from TooXclusive. The content has been sourced from TooXclusive, and due attribution is provided to the company.

If you wish for us to take down the content, kindly get in touch as soon as possible. This content is for promo purposes only.